Familyroom digitaalinen perhekeskus-hanke on osa maakunnallista perhekeskustoimintamallin rakentamisen LAPE-hanketta. Hanke kumppaneita ovat kristilliset seurakunnat, eri järjestöt ja Jyväskylän kaupunki.

Tarve

Seurakunnat ovat pitkään tuottaneet lapsiperheille sekä varhaisen tuen palveluita kuin kriisiapua. Jokainen seurakunta tuottaa näitä palveluita omanaan, siten että palvelujen hakijalle jää kentästä hajanainen mielikuva. Tuen tarvitsija haluaa löytää nopeasti hänen tarpeisiinsa vastaavat tukipalvelut omalla älylaitteellaan. Kokonaisvaltaista tukipalvelua "yhden luukun periaattella" ei tällä hetkellä saa. Seurakunnan haluavat yhdessä olla vastaamassa tähän haasteeseen.


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tiivistää eri kristillisten seurakuntien välistä viestinnällistä yhteistyötä perheille suunnattujen tukipalveluiden vaikuttavuuden ja saatavuuden lisäämiseksi. Hankkeen avulla rakennetaan innovatiivinen palvelunohjausjärjestelmä Familyroom, joka toimii matalan kynnyksen digitaalisena perhekeskuksena. Digitaalinen palvelunohjaus välittää tietoja tukipalveluista kohdennetusti. Responsiivisella suunnittelulla tukipalvelut tuodaan jokaisen vanhemman ulottuville helposti ja kätevästi. Päämääränä on vahvistaa kristillistä kasvatuskumppanuutta seurakuntien ja lapsiperheiden välillä ja näin vahvistaa perheiden omia voimavaroja erilaisissa elämäntilanteissa.

  • Integroida yhteen kristillisten seurakuntien tukipalvelut asiakaslähtöisesti, joka tavoittaa tuen tarvitsijan oikealla palvelulla oikeaan aikaan.

  • Toteuttaa digitaalinen palvelunohjausjärjestelmä "yhdeksi luukuksi", joka on ilmainen käyttäjälle.

  •  Kehittää perheiden ja seurakuntien kanssa perhelähtöisiä toimintamalleja ja tuen vaikuttavuutta vanhempien ja lasten näkökulmasta.

  • Integroida Familyroom osaksi maakunnallista perhekeskustoimintallia.


Toteutus

Hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa Familyroom ry:n työryhmä, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Hankkeelle haetaan rahoitusta avustuslähteistä projektipäällikön palkkaamiseen. Familyroom työryhmä vastaa hankkeen digitaalisen järjestelmän toteutuksesta ja dokumentoinnista. Digitaalisen palvelujärjestelmän suunnittelu, tekninen ja visuaalinen rakentaminen hankitaan ostopalveluina yhteistyökumppaneilta. Familyroom ry:n vastuulla on markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja toiminnan ylläpito hankkeen aikana ja sen jälkeen. Hankkeen päätettyä digitaalisen palvelunohjausjärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä huolehtii Familyroom ry.

Hankkeen toimenpiteet aloitetaan keväällä 2017 rahoituksen selvittyä. Palvelujärjestelmän alustan suunnittelu aloitetaan heti hankkeen alussa. Tukipalvelutietojen integroiminen ja seurakuntien yhteistyön rakentaminen kestää koko hankekauden. Visuaalinen suunnittelu ja tekninen rakentaminen arvioidaan alkavan huhtikuun 2017 aikana. Digitaalisen perhekeskuksen julkaisu ja käyttöönotto toteutetaan alkuvuodesta 2018. Ensimmäinen arviointi suoritetaan julkaisun yhteydessä. Käyttöönotto- ja ylläpitovaiheessa 2018 saatujen palautteiden pohjalta palvelua kehitetään vastaamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita.

 

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotantotiimit koostuvat seurakuntien lapsi-ja perhetyön piirissä työskentelevistä sekä palkallisista että vapaaehtoistyöntekijöistä. Jos kiinnostuit lähtemään mukaan jakamaan tietoa ja tuottamaan inspiroivaa sisältöä, niin ota yhteyttä. Pääset mukaan innostavaan yhteistyöhön.